Η ιστοσελίδα dnef.gr είναι ενότητα του oenet.gr.

Ο oenet.gr είναι η ηλεκτρονική έκδοση του "Οδηγού Εργατικής Νομοθεσίας-Δελτίου Νομοθεσίας Ελέγχου Επαγγελματιών".

Περιέχει:

Πλήρως ενημερωμένη την Εργατική, Φορολογική & Ασφαλιστική, καθώς και την Αγορανομική & Υγειονομική Νομοθεσία & Νομολογία.

Τις Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους για τα επαγγέλματα, τα δικαιώματα του Καταναλωτή, τις αγορανομικές & υγειονομικές διατάξεις για  την ασφάλεια των τροφίμων και τις τροποποιήσεις του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών.

Σε ειδική ενότητα -όπως μας ζητήσατε- δημοσιεύονται οι Ανακλήσεις Προϊόντων (τροφίμων & ποτών, φαρμάκων & καλλυντικών, ειδών υγιεινής & βρεφικών, ένδυσης, αυτοκινήτων κλπ)

Οι συντάκτες του oenet.gr αναζητούν και αναρτούν στην ιστοσελίδα αυθημερόν οποιαδήποτε αλλαγή σε νόμους και εγκυκλίους των παραγωγικών υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με λειτουργικά αλλά και επαγγελματικά θέματα, ανάλογα με τον χώρο που δραστηριοποιείται

Γίνετε μέλος τώρα!